CPP/Ang Bayan: Protesta sa Buwan ng Magsasaka

Propaganda article from the Tagalog language edition of Ang Bayan posted to the Communist Party of the Philippines (CPP) Website (Nov 7, 2019): Protesta sa Buwan ng Magsasaka

DAAN-DAANG MYEMBRO NG mga organisasyong magsasaka at mga tagasuporta nila ang nagmartsa tungong Mendiola noong Oktubre 21 upang gunitain ang Buwan ng Magsasaka. Pinangunahan ng mga magsasaka mula sa Central Luzon, Ilocos, Mt. Province at Southern Tagalog ang kilos protesta.

Ipinanawagan nila ang pagbasura sa batas sa liberalisasyon ng bigas o RA 11203 dahil bigo ito na pababain ang presyo ng bigas. Sa halip, bumagsak ang presyo ng palay tungong P7 dahil sa pagbaha ng mga inangkat na bigas.

Maliban dito, libu-libong magsasaka rin ang napalalayas dulot ng patuloy na pagpapalit-gamit at malawakang pang-aagaw ng lupa. Halimbawa nito ang New Clark City na sasaklaw sa 9,450 ektaryang lupain sa Pampanga at Tarlac, at ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority na sumasaklaw ng 12,953 ektarya.

Tinutulan din ng mga magsasaka ang militarisasyon sa kanilang mga komunidad. Sa Southern Tagalog, 15 batalyon ang idineploy ng AFP sa rehiyon. Apektado rin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Cordillera dahil sa presensya ng mga sundalo sa kanilang mga sakahan.

Binigyang pugay sa rali ang mga lider-magsasaka na pinaslang dahil sa pagtataguyod ng kanilang karapatan para sa tunay na reporma sa lupa. Ayon sa Karapatan, may 216 magsasaka na ang nasawi sa ilalim ng rehimeng Duterte.

[Ang Bayan is the official news organ of the Communist Party of the Philippinesand is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and views on current issues. Ang Bayan comes out fortnightly and is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.]

https://cpp.ph/2019/11/07/protesta-sa-buwan-ng-magsasaka/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.